Yıllık Ödevler - Atatürk'ün ölçü devrimi

Ölçü Birimlerinde Yapılan Değişiklikler:
Atatürk dünya ile ilişkilerimizi düzenli yürütmek için ölçü birimlerinde değişiklikler yaptı.
Uzunluk ölçüsü birimi olarak arşın, endaze; ağırlık ölçüsü birimi olarak okka, dirhem gibi ölçüleri kaldırarak bugün kullanmakta olduğumuz ölçü birimlerini kabul etti.
Yurdumuzda daha önce takvim Hicri takvime göre düzenlenmişti. Buna göre dünyanın kullandığı takvimle aramızda 580 yıl kadar bir farklılık vardı. 1 Ocak 1926 tarihinden sonra bizde de Miladi takvim kullanılmaya başlandı.
Eskiden ülkemizde ezani saat kullanılıyordu. Bu saat uygar ülkelerin kullandığı saate uymuyordu. Takvimde olduğu gibi saatler arasındaki bu uymazlık büyük karışıklıklara neden oluyordu. Bunları önlemek için takvimle birlikte bugünkü kullandığımız saat kabul edildi.
Hafta tatili Cuma'dan Pazar gününe alındı. Uzunluk ölçü birimi olarak "arşın" kullanılmış olmakla beraber, çarşı arşını ile mimar arşını ( Zira-ı Mimari / Zira ) ve dolayısıyla alt birimleride birbirinden farklıdır.
Çarşı ölçüleri

Birim

Arşın

Rub (urub)

Kerrab (Kirâh)
Endaze

çeviri
0,6858 mt

0,0857 mt

0,0428 mt

0,6525 mt

kıyas
1
1/8 Arşın
1/16 Arşın

Mimar ölçüleri

Birim

Arşın (Zira)

Parmak

Hat
Nokta

çeviri
0,757738 mt

0,031572 mt

0,002631 mt

0,000219 mt

kıyas
1
1/24 Arşın
1/12 Parmak

1/12 Hat


Çarşı ölçü birimi ve 68,58 cm'e karşılık gelen Arşın ile yine bir çarşı ölçü birimi olan ve 65,25 cm'e karşılık gelen Endaze ölçüleri birbirlerine çok yakın değerlerdedir.

Ağırlık ölçüleri

Birim

Çeki

Kantar

Batman
Okka / Kıyye

Dirhem

Miskal

7 Miskal

Denk
Kırat

Buğday

çeviri
225,79832 kg

56,44958 kg

7,69767 kg

1,282945 kg

3,2073625 gr
4,5819464 gr

32,073625 gr
0,801840 gr
0,20046 gr

0,05011 gr

kıyas
4 Kantar

44 Okka

6 Okka

400 Dirhem


10 Dirhem
1/4 Dirhem
1/4 Denk
1/4 Kırat

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !